Geschiedkundige Vereniging

Het Land van Aalst

 
CSS Drop Down Menu by PureCSSMenu.com
Deze pagina heeft een dubbel doel:

  • Uw aandacht vestigen op onze nieuwsbrief. U kan zich daar (ook als niet-abonnee) op inschrijven door een mail te sturen naar hetlandvanaalst@telenet.be. Als onderwerp ‘inschrijven’. Zo blijft u op de hoogte van wat er reilt en zeilt in het voormalige Land van Aalst. Bent u zelf uitgever van een boek, organisator van een tentoonstelling, lezing, concert, bezoek, …? Laat het ons weten. Wij geven er bijkomende ruchtbaarheid aan.
  • Verder willen wij via deze pagina in de toekomst ook vooruitkijken naar of terugblikken op eigen initiatieven en manifestaties.


Medewerker gevraagd voor de 'Bibliografie van het Land van Aalst'
DRINGENDE OPROEP

Gedurende meer dan drie decennia – sinds 1984/85 om precies te zijn – verzorgt ons tijdschrift jaarlijks een volwaardige bibliografie van wat er in het voorbije jaar aan boeken, bijdragen en tijdschriftartikels is verschenen over de geschiedenis van onze regio. Door een herschikking in het bestuur zijn wij genoodzaakt op zoek te gaan naar een vrijwilliger-medewerker. Wie wil bijdragen aan het voortbestaan van de bibliografie kan contact opnemen met Georges Vande Winkel (hetlandvanaalst@telenet.be of 054 33 92 04). Graag vˇˇr einde april.
Over welke ‘vaardigheden’ moet je beschikken? Op computer een formulier met titelbeschrijving correct kunnen invullen (titel, auteur, paginering, …) Ún een basiskennis van Word tekstverwerker. Over welke inzet praten wij? Moeilijk in te schatten, maar het gaat om het invoeren van zo een 350 Ó (maximum) 400 titels. Dank bij voorbaat aan de potentiŰle medewerk(st)er!

Het Land van Aalst over zijn grenzen heen


Een artikel in Het Land van Aalst blijft niet onopgemerkt en wekt belangstelling tot in het buitenland toe. De artikels van ons bestuurslid Georges Vande Winkel over de 'Villaretkaart' (Het Land van Aalst, jg. 67, 2015 en jg. 68, 2016) werden vertaald en gepubliceerd in het internationale tijdschrijft Maps in History. Newsletter 57, jan. 2017, p. 23-29. Dit tijdschrift verschijnt driemaal per jaar en wordt uitgegeven door 'The Brussels Map Circle'.  De tekst brengt een uitgebreide samenvatting van wat in ons  tijdschrift gepubliceerd is. Wat illustraties betreft, is gekozen voor andere details uit de kaart, ook buiten het Land van Aalst. Wie belangsteling heeft voor deze Engelse versie, uitgegeven in kleurendruk en dus wat luxueuzer gepresenteerd dan in ons tijdschrift kan deze hier in pdf downloaden. In  hetzelfde nummer verscheen overigens ook nog een belangrijke bijdrage onder de titel Studying the production process of the Ferraris Maps (1770's) and its implications for geometric accuracy. Hierin schetst Soetkin Vervust, op basis van haar doctoraal proefschrift (UGent, 2016), de ontstaansgeschiedenis van de Ferrariskaart en de gevolgen van een en ander voor de exactheid van de kaart.

.