Geschiedkundige Vereniging

Het Land van Aalst

 
CSS Drop Down Menu by PureCSSMenu.com

Bibliografische werken

     Van 1942 tot 1957 publiceerde Leo De Wachter zijn zesdelig Repertorium van de Vlaamse gouwen en gemeenten. Hierin inventariseerde hij wat aan heemkundige documentatie werd gepubliceerd in de anderhalve eeuw tussen 1800 en 1950.

 


    In 1985 publiceerde onze vereniging de Bibliografie van de Gemeenten van het Land van Aalst. Onder leiding van toenmalig bestuurslid Herman Van Isterdael was hieraan door een ganse equipe gewerkt. De twee delen sloten aan op ‘De Wachter’ en behandelden de periode 1950-1983.

Bibliografie van de Gemeenten van het Land van Aalst
(Herman Van Isterdael, 1985), 2 dl., 915 p.
€ 30 (+ verzendingskosten)

   


    Vanaf de jaargang 1985 publiceerde Herman Van Isterdael in een lopende bibliografie wat er over het Land van Aalst werd gepubliceerd tijdens het voorgaande jaar. Vanaf jaargang 1991 (bibliografie 1990) nam Georges Vande Winkel deze taak over, hierin bijgestaan door Wilfried Vernaeve vanaf jaargang 1994 (bibliografie 1993).

    De bibliografische overzichten vanaf 1988 tot (momenteel) 2011 zijn opgeslagen in een elektronische database met zo een 14.000 titelbeschrijvingen van monografieŽn, bijdragen en tijdschriftartikels. Deze database is momenteel niet online raadpleegbaar, maar binnen werkbare limieten kan u hier bibliografische bevragingen formuleren. U krijgt dan een overzicht van titels in word-formaat.