Geschiedkundige Vereniging

Het Land van Aalst

 
CSS Drop Down Menu by PureCSSMenu.com
Inhoud jaargang 2017Artikelen


Herman LUYCKX, ‘Nu is het onsen tour’. Oproer van keizersgezinde dorpelingen in het Land van Aalst in 1790, 3-32.

Dirk VAN DE PERRE, De relatie tussen de dorpsnamen Ransbeke en Sint-Antelinks, 33-48.

Rozemie STEYAERT, Elisa VAN CAULAERT, een moedige Ninoofse verzetsvrouw, 49-58 en Addendum, 140.                                          

Bart MERCKAERT en Georges VANDE WINKEL, Aanvullingen bij ‘De opeising van arbeidskrachten in Zivil Arbeiter Bataillonen tijdens “De Groote Oorlog” in het kanton Ninove’, 59-66.

Romain John VAN DE MAELE, De Aalsterse viscosefabriek. Een sociaal- en milieuhistorische terugblik (1904-1970),  69-87.

Fleur MEES, “Ick moet u eere brengen”. Verkrachtingszaken aan het einde van de achttiende eeuw    in het Land van Aalst, 89-106.

Louis DE COCK, Drie pastorieën in Viane (1556-2016), 107-116.

Dirk VAN DE PERRE en Georges VANDE WINKEL, Aanmerkingen bij de uitgave van ‘Kaarten van de abdij van Ninove (1616-1781)', 117-124.                                                                  .
Peter VAN DE HOVE en Werner WOUTERS, Archeologisch onderzoek aan de Oude Kaaistraat in Ninove, 125-134.

Dirk VAN DE PERRE, De middeleeuwse geschiedenis van Pollare, 141-208.

Georges VANDE WINKEL, Bibliografie van de geschiedenis van het Land van Aalst?, 209-211.

Evert VANDEWEGHE, Tussen droom en daad: De voltooiing van de Sint-Martinuskerk in Aalst (1850-1950), 213-232.

Dirk VAN DE PERRE, Acht schetsen van Theodoor Verhagen voor het wandbeschot van de Ninoofse abdijkerk ontdekt, 233-252.

Jaak PEERSMAN, Het huis van Joseph De Wolf, eerste burgemeester van Aalst (1830-1833), 253-272.

Louis DE COCK, De grafsteen van Jean-Paul de Partz (1712-1758), bouwheer van het kasteel van Viane273-286;

Signalement

Guido DE LATTE, Hypotheekbewaarders in België: meer dan 200 jaar geschiedenis (Georges Vande Winkel), 67-68.

Jacques DE RO, Geraardsbergen in de greep van de cholera. 1832-1893. Oorzaken, verloop en slachtoffers (Marcel Cock), 135-136.

Ingrid De MEÛTER, Vlaamse wandtapijten. Productie en handel. De Oudenaardse familie Van Verren (1680-1740) (Guy Delmarcel), 136-138.

Jozef DAUWE, Aalsters zilver (Liesbeth Cock), 139-140.

DNAalst. Tentoonstelling in ‘tGasthuys-Stedelijk Museum Aalst, 212.

In memoriam

prof. Erik Van Mingroot, 88.

Mededelingen


Dringende oproep medewerker gevraagd voor de bibliografie van het Land van Aalst, 68.
Oude jaargangen online, 88.
Lijst van de beschermende en steunende leden 2017, 287-288.
Welke toekomst van de bibliografie van het Land van Aalst, 289.       
Vernieuwing van de abonnementen voor 2018, 290.

Inhoudstafel – Jaargang LXIX – 2017, 291-292.
.
Inhoud jaargang 2016

Artikelen


Geert VAN BOCKSTAELE, De Staercke: een familie van architecten, aannemers, schrijnwerkers en beeldsnijders uit Michelbeke en Nederbrakel, 18de –begin 19de eeuw. Bronnenstudie en werken, 3-42.

Marc UYTTERSPROT, De eerste vijf  oorlogsmaanden in Aalst volgens de verslagen van de krant Vooruit. Deel 4. Socialisten versus katholieken over de aanpak van de sociale ellende (dinsdag 1 december – maandag 28 december 1914), 43-62.

Dirk VAN DE PERRE, Tekening Philips De Deyn van abdijbeluik Ninove (1650) terug van weggeweest, 63-72.

Georges VANDE WINKEL, De ‘Villaretkaart’ 1745-1748. Naamgeving –bewaarde versies en consulteerbaarheid – Villaret versus Ferraris, 73-82.

Dirk VAN DE PERRE en Willy ROGGEMAN, De kerken van Sint-Antelinks, 85-116.

Romain John VAN DE MAELE, Jan de Windt, wetenschap en kennisoverdracht in de volkstaal,117-132.
                   .
Frans-Jos VERDOODT, Vijfhonderd jaar Utopia, Thomas Morus en Dirk Martens van Aalst, 133-142.
                      
Peter VAN DEN HOVE, Een vondstmelding archeologie. Het poortgebouw van de burcht van Ninove, 143-150.                                                    

Dirk VAN DE PERRE, Gevelplan van Servandoni voor de kerk van Lede? 151-154.

Georges VANDE WINKEL en Wilfried VERNAEVE, Bibliografie van de geschiedenis van het Land van Aalst 2015 (met aanvulling uit de vorige jaren), 157-220.

Marcel COCK, De humanistengroep rond de Editio Princeps van Thomas More’s Utopia (1516), 221-256.

Bart MERCKAERT en Georges VANDE WINKEL, De opeising van arbeidskrachten in Zivil Arbeiter Bataillonen tijdens ‘De Groote Oorlog’ in het kanton Ninove, 257-364.

Signalement

Freddy DE CHOU – Christ VAN CAUWENBERGE, De penningkohieren anno 1571 als genealogische en toponymische bron. De belastingplichtigen in en rond Geraardsbergen tijdens het schrikbewind van Alva (Marcel Cock), 83-84.

Oudste oorkonden uit de zuidelijke Nederlanden online (Lieve De Mecheleer), 156.

Mededelingen
Nieuwe bestuursleden, 155.
Lijst van de beschermende en steunende leden 2016, 365-366.
Vernieuwing van de abonnementen voor 2017, 367.
Bestuurslid Marc Uyttersprot bekroond met de Reinaertprijs, 367.
Inhoudstafel –Jaargang LXVIII – 2016, 368
.


Inhoud jaargang 2015


Artikelen

Marc UYTTERSPROT, De eerste vijf oorlogsmaanden in Aalst volgens de verslaggevers van de krant Vooruit. Deel 1. Het voorspel (zaterdag 22 augustus - donderdag 24 september 1914) 5-32
 
Geert VAN BOCKSTAELE, De schilderijen en andere decoraties in de vroegere woning van Louis Bert-de L’Arbre te Geraardsbergen 33-48
 
Dirk VAN DE PERRE, Onbekende ontwerptekening (1749) van Theodoor Verhaegen in Ninoofse kerkarchief 49-70
 
Romain John VAN DE MAELE, Het protest tegen de vervuiling van de Dender (1945-1980). Een milieuhistorische verkenning (Deel 2) 71-92
 
Marcel COCK, Ave, O beate beatorum, ter beate Bartholomæe. Sint-Bartholomeusrelieken van Lipari (Italië) tot in Geraardsbergen 93-132
 
Marc UYTTERSPROT, De eerste vijf oorlogsmaanden in Aalst volgens de verslaggevers van de krant Vooruit. Deel 2. Een oorlogsdrama teistert Aalst (zondag 27 september – zaterdag 3 oktober 1914) 133-166
 
Romain John VAN DE MAELE, Het protest tegen de vervuiling van de Dender (1945-1980). Een milieuhistorische verkenning (Slot) 167-176
 
Georges VANDE WINKEL en Wilfried VERNAEVE, Bibliografie van de geschiedenis van het Land van Aalst 2014 (met aanvullingen uit vorige jaren) 177-232
 
Frans-Jos VERDOODT, De roelanders en de daensistische beweging: een sociaal-politieke opstand in Vlaanderen, buiten het socialisme om 233-242
 
Dirk VAN DE PERRE, Een nieuwe visie op de relatie tussen de parochiekerken van Sint-Bartholomeus en Sint-Lucas te Geraardsbergen 245-282
 
Marc UYTTERSPROT, De eerste vijf oorlogsmaanden in Aalst volgens de verslaggevers van de krant Vooruit. Deel 3. Een ontredderde stad (zondag 4 oktober – maandag 30 november 1914) 283-308
 
Georges VANDE WINKEL, De ‘Villaretkaart’. Een kaart van de Oostenrijkse Nederlanden door Franse ingenieurs-geografen, 1745-1748  309-322 (een overzicht van de kaartbladen vindt u hier)
 
Signalement
 

André PREMEREUR, Om Christus’ liefde in Christus’ Rijk. Geschiedenis van de congregaties van zusters van de h. Vincentius a Paulo te Deftinge en te Viane (G. Van  Bockstaele)  243-244

Weense Ferrariskaart gedigitaliseerd (G. Vande Winkel) 323


Mededelingen

Bij de 67ste jaargang 3
Onze vereniging aan de eer 4
Lijst van de beschermende en steunende leden 2015 324-325
Vernieuwing van de abonnementen 326
Inhoudstafel – Jaargang LXVII – 2015 327-328Inhoud jaargang 2014


Artikelen

Luk Beeckmans en Dirk VAN DE PERRE, De Berg en het Hof van Beveren op de grens van Sint-Antelinks en Aspelare 7-34L

Rudy Van ELSLANDE en Dirk VAN DE PERRE, De heren van Pollare in de 14de en 15de eeuw. De families Van (der) AA (Gruuthuse), Van Axel, Van Massemen en De Vos 35-54

Dirk VAN DE PERRE, De ‘onwettige geboorte’ van abt Antoon de Langhe en de strijd om de prelatuur in de Ninoofse abdij (1579-1594) 55-78

Dirk PODEVIJN, Honderdvijftig jaar Katholieke Kring De Eendracht, 1863-2013 83-148

Luc ROBIJNS, Van ‘Hoofdwachtpost tot ‘Brasserie Borse van Amsterdam’ 149-180

Georges VANDE WINKEL en Wilfried VERNAEVE, Bibliografie van de geschiedenis van het Land van Aalst 2013 (met aanvullingen uit de vorige jaren) 181-254
 
Reinoud VERMOESEN, Boeren in het pre-industriële Aalst 255-268

Marcel COCK, ‘Mijn gezegend oord Onkerzele’. Religieuze verschijningen in België, inzonderheid in Onkerkzele, tijdens het interbellum (Deel 1) 269-292

Kristof PAPIN, ‘Tot meesten proffijte vande eygenaere des zelver hoppe’. Een onderzoek naar het transport van hop tijdens het Ancien Régime 293-304

Romain John VAN DE MAELE, Het protest tegen de vervuiling van de Dender (1945-1980). Een milieuhistorische verkenning (Deel 1) 305-330

Geert VAN BOCKSTAELE, De kruisweg voor de Sint-Christoffelkerk van Evergem door Alphonse Van den Eycken uit Geraardsbergen (1863-1864) 331-332


In memoriam

In memoriam Luc De Rijck (1935-2013), gewezen voorzitter 5-6

In memoriam Freddy Caudron (1944-2014), gewezen bestuurslid 79-80


Signalement

Aalst herdenkt de Groote Oorlog met tentoonstelling (Michel IGUAL) 333-336 

Mededelingen

Wat brengt deze nieuwe jaargang en de verdere toekomst 3-4
Lijst van de beschermende en steunende leden 2014 337-338
Vernieuwing van de abonnementen 339
Inhoudstafel Jaargang LXVI-2014 340Inhoud jaargang 2013


Artikelen

Herman BRUYLAND, Petrus Franciscus Van den Broeck (1791-1850). Ridder in het Légion d’honneur en voorzitter van de napoleonisten te Aalst

Geert VAN BOCKSTAELE, Wat stellen de 18de eeuwse bas-reliëfs in de hospitaalkerk van Geraardsbergen voor?

Paul TRIO, Een nieuwe grondslag voor het onderzoek naar de middeleeuwse adellijke families Van Gavere-Van Liedekerke-Van Herzele

Frans-Jos VERDOODT, Herdenkingsjaar Hector Plancquaert (1863-1953). Daensistisch politicus vóór, tijdens en na Daens

Dirk VAN DE PERRE, De Gentse Sint-Lucasschool, de vroege neogotiek en de Denderstreek

Georges VANDE WINKEL en Wilfried VERNAEVE, Bibliografie van de geschiedenis van het Land van Aalst 2012 (met aanvullingen uit vorige jaren)

Dirk VAN DE PERRE, Is Jacob Francart de ontwerper van de Ninoofse abdijkerk?

Dirk VAN DE PERRE, Het bewogen abbatiaat van de Ninoofse abt Petrus Aloysius (1579-1587)

Herman BRUYLAND, Pierre Callaert (1786-1829) uit Hofstade, ridder in het Franse ‘Légion d’honneur’

Dirk VAN DE PERRE, De aankomst van de relieken van Sint-Adriaan te Geraardsbergen

Chris CLAUS, De monding van de Mark  op de kaart van Horenbault (1596)

 
Mededelingen

Bij de nieuwe jaargang

In memoriam Sylvain De Lange (1933-2013)

Lijst van de beschermende en steunende leden

Vernieuwing van de abonnementen

Inhoudstafel Jaargang LXV – 2013


Inhoud jaargang 2012

 
Artikelen

Luc GEEROMS en Dirk VAN DE PERRE, Catalogus van de tentoonstelling Architectuur van de verlichting. Jan Baptist Simoens en tijdgenoten in het Land van Aalst (Stedelijk Museum Aalst 23 oktober-22 december 2011)

Romain John VAN DE MAELE, Louis Paul Boon en zijn zoektocht naar het verleden

Ronald VAN BELLE, Enkele merkwaardigheden uit de oude O.-L.-Vrouwhemelvaartkerk te Erembodegem

Sylvain DE LANGE, Taksen en belastingen. De pastoors van Nederbrakel en van Opbrakel in het verweer

Dirk VAN DE PERRE, Over de oorsprong van het woord ‘Ninovieter’

Georges VANDE WINKEL, Het ‘Land van Aalst’ op kaart gezet (1596-1794). Cartografie van Horenbault over Sanderus, Chamley en Lecler tot Vander Massen

Geert VAN BOCKSTAELE, Louis Bert-de l’Arbre (1835-1903), architect en schilder in Geraardsbergen, archivalisch doorgelicht

Georges VANDE WINKEL en Wilfried VERNAEVE, Bibliografie van de geschiedenis van het Land van Aalst 2011 (met aanvullingen uit vorige jaren)

Dirk VAN DE PERRE, Bouwwerken van architect Pieter Van Kerkhove (1847-1889) te Meerbeke in opdracht van senator Karel Van Vreckem

Marc UYTTERSPROT, Jan De Meeter (1858-1909) en het prille socialisme in Aalst

Romain John VAN DE MAELE, Plaatsen van herinnering. Over de betekenis van twee Aalsterse oorlogsmonumenten

 
Signalementen

Sigrid DE HAECK, Inventaris van het archief van de luciferfabriek Union Allumetière N.V., rechtsvoorgangers en rechtsopvolgers, 1902-2004, Algemeen Rijksarchief Brussel, 200 (Geert Van Bockstaele)

J. OCKELEY e.a. 950 jaar Abdij Affligem (uitgave Eigen Schoon en De Brabander) 2012 (Jaak Ockeley)

André GYSEL, Dokter Lievens. Dagboek van een arts in de loopgraven van W.O. I, Lannoo Tielt, 2012 (Dirk Van de Perre)

M. UYTTERSPROT, De rode roos in de vuist. Ontstaan, groei en ontwikkeling van de socialistische arbeidersbeweging te Aalst, Aalst, 2012 (Marc Uyttersprot)