Geschiedkundige Vereniging

Het Land van Aalst

 
CSS Drop Down Menu by PureCSSMenu.com
Naar aanleiding van ons vijftigjarig bestaan stelden Georges Vande Winkel en Wilfried Vernaeve in 1999 een Systematisch Register op de jaargangen 1 - 50 van ons tijdschrift samen.


U vindt er de titels van de 1158 artikels en bijdragen, die gepubliceerd werden tussen 1949 en 1998. Al deze titels nemen 158 pagina's in beslag en werden op onderwerp geklasseerd. Het geheel is ontsloten met indices op auteurs-, persoons- en plaatsnamen.


U kan dit overzicht van vijftig jaar geschiedschrijving over het Land van Aalst bestellen aan de prijs van € 6 (+ verzendingskosten).

Let op! Vooraleer te bestellen neem a.u.b. contact op met Marc Uyttersprot (uyttersprot.marc@skynet.be). De verzending gebeurt na storting van het verschuldigde bedrag op rekeningnummer BE33 3930 3032 7646 van Het Land van Aalst, Asserendries 118, 9300 Aalst.

 
Een pdf-versie van dit register vindt u hier.