Geschiedkundige Vereniging

Het Land van Aalst

 
CSS Drop Down Menu by PureCSSMenu.comVoorwaarden voor de opname van een artikel in

Het Land van Aalst

 
Het tijdschrift staat open voor alle auteurs: professionele auteurs, studenten, amateur-historici. Het ingezonden artikel moet gesteund zijn op eigen origineel onderzoek en mag nog niet gepubliceerd zijn. De auteur is verantwoordelijk voor de inhoud van zijn artikel. Het artikel moet handelen over een onderwerp dat in brede of enge zin te maken heeft met het Land van Aalst. Bijdragen over elk tijdperk en uit alle historische disciplines zijn welkom.

    Het artikel wordt bezorgd aan de redactiesecretaris onder elektronische vorm (e-mail of stick). Illustraties (foto’s, tabellen, grafieken) worden afzonderlijk aangeleverd in elektronische of analoge vorm.

    De redactiesecretaris maakt een eerste evaluatie en rapporteert hierover aan de auteur. Bij problemen wordt door de redactiesecretaris een leescomitť samengesteld van tenminste drie bestuursleden, die binnen een redelijke termijn beslissen over het al of niet opnemen van een artikel.

    Een artikel moet voldoen aan de elementaire regels van bron- en literatuurverwijzing. Elk artikel wordt door de redactiesecretaris aan de gangbare lay-out van het tijdschrift aangepast.  De auteur ontvangt de eerste drukproef en is verantwoordelijk voor de correctie ervan. De tweede drukproef wordt door de redactiesecretaris nagekeken.

    De auteur ontvangt geen financiŽle vergoeding. Wel ontvangt hij voor een kort artikel (minder dan 10 pagina’s) 10 overdrukken, bij een groot artikel 20 overdrukken. De overdruk bestaat uit losse bladen verzameld in een kaftje.

    Door het insturen van een artikel verklaart de auteur zich akkoord met de hier opgesomde voorwaarden.

    Voor praktische richtlijnen bij het schrijven van een artikel voor Het Land van Aalst, klik hier.