Geschiedkundige Vereniging

Het Land van Aalst

 
CSS Drop Down Menu by PureCSSMenu.com

                                                                                                 


Het tijdschrift Het Land van Aalst verschijnt nu al bijna zeventig jaar, koppelt wetenschappelijkheid aan leesbaarheid en richt zich tot een breed historisch ge´nteresseerd publiek.

Met zijn gedegen en gevarieerde inhoud is het een onmisbaar werkinstrument en een uitgelezen informatiebron voor al diegenen die op de hoogte willen zijn en blijven van de regionale geschiedenis van de Denderstreek.

Het driemaandelijks tijdschrift wordt uitgegeven door de geschiedkundige vereniging 'Het Land van Aalst', met steun van de Vlaamse Gemeenschap, de provincie Oost-Vlaanderen, Erfgoedcel Denderland, de steden Aalst en Ninove.

Op de onderliggende pagina's vindt u informatie over: