Geschiedkundige Vereniging

Het Land van Aalst

 
CSS Drop Down Menu by PureCSSMenu.com

Wapenschilden van de twee steden Aalst en Geraardsbergen en van de baronieën Rode, Gavere, Zottegem, Boelare en Schorisse.

boven

Samenstelling bestuur


Luc Robijns – voorzitter
Marcel Cock - ondervoorzitter

Bart Cherretté

Lieve De Mecheleer - verslaggever

Luc Geeroms

Michel Igual

Wenceslaus Mertens

Marc Uyttersprot - bibliothecaris-archivaris

Geert Van Bockstaele

Mieke Van Damme – beheerder

Dirk Van de Perre - redactiesecretaris

Wouter Van Der Spiegel

Georges Vande Winkel - bibliografie - website

Reinoud Vermoesen - redactiesecretaris

Wilfried Vernaeve


Bijkomende info over onze bestuursleden (in alfabetische volgorde):

 

Bart Cherretté
Aalst
bart.cherrette@so-lva.be

° 1977 te Gent.

Licentiaat archeologie aan de UGent (1999).

Sinds 2008 verbonden aan de Dienst Archeologie van SOLVA, intergemeentelijk samenwerkingsverband voor ruimtelijke ordening en socio-economische expansie Zuid-Oost-Vlaanderen, en in die hoedanigheid betrokken bij diverse archeologische projecten in het zuiden van Oost-Vlaanderen.

naar boven

Marcel Cock
Pijlekaart 103, 9506 Geraardsbergen-Schendelbeke
054 41 65 84
marcel.cock@telenet.be

° 1945 te Geraardsbergen.
Licentiaat klassieke filologie (1968); gediplomeerde middeleeuwse studies (1969) en diploma archiefwezen (1975) aan de KU Leuven.

Achtereenvolgens leraar (1970-1985; 1986-1990) aan het Sint-Aloysiuscollege te Ninove, provisor aan het O.-L.-Vrouwinstituut (humaniora) te Oudenaarde (1985) en provisor en directeur aan het Sint-Aloysiuscollege te Ninove (1991-2000).

Publiceerde in boekvorm en artikels over klassieke filologie, Middelnederlandse mystiek en lokale geschiedenis.

Lieve De Mecheleer
Opgeëistenstraat 38, 9470 Denderleeuw

° 1967 te Aalst.
Licentiaat geschiedenis (mediëvistiek) aan de UGent.

Sinds 1990 rijksarchivaris in het Algemeen Rijksarchief te Brussel, afdeling Ancien Régime en publiekswerking. 

   naar boven

Luc Geeroms
Zonnestraat 39, 9300 Aalst
luc.geeroms@aalst.be

° 1961 te Aalst.
Licentiaat kunstgeschiedenis aan de UGent.

Werkzaam als conservator in ’t Gasthuys – Stedelijk Museum Aalst. Dit museum is de erfgenaam van de verzameling van de verre voorloper van de Geschiedkundige Kring Het Land van Aalst, de Oudheidkundige Kring van de stad en het voormalige Land van Aalst, gesticht in 1902 en na WO I niet meer heropgestart.

naar boven

Michel Igual-Pacheco
053 73 23 11

michel.igual@aalst.be

Licentiaat geschiedenis (moderne tijden) aan de UGent (1993), bijzondere licentie archivistiek en hedendaags documentbeheer VUB (1996).

Sinds oktober 1994 archivaris bij de stad Aalst.

naar boven

Wenzel Mertens

naar boven

Luc Robijns
Putstraat 1, 9310 Aalst-Meldert
052 35 47 83

luc.robijns@telenet.be

 ° 1947 te Nieuwerkerken.
Licentiaat kunstwetenschappen aan de KU Leuven, Monumentenzorg NHIBS Antwerpen.

Tot 2012 beleidsmedewerker Cultuur en consulent Erfgoed Provinciebestuur Oost-Vlaanderen, begeleiding restauraties en conservatie, orgels. Beheerder kerkelijk patrimonium en verenigingen in Aalst en Gent. Ondervoorzitter Stichting Kerkelijk Patrimonium Bisdom Gent. Icomos.

Diverse publicaties en bijdragen vooral in verband met erfgoed.

naar boven

Marc Uyttersprot
053 70 21 79
uyttersprot.marc@telenet.be

° 1943 te Aalst.
Hoger technisch opgeleid elektronicus.

Stichtend voorzitter van de Heemkundige Kring Denderland (Gijzegem-Hofstade) en jubilerend archivaris van de Aloude Rederijkerskamer de Catharinisten (Aalst).

Verdiende zijn sporen als niet academisch gevormd historicus met bijdragen over de geschiedenis van zijn geboortestad en de gemeenten Hofstade en Gijzegem. Andere publicaties: De brand van de Sint-Martinuskerk in 1947 (eindred.), Kroniek van de Aloude Rederijkerskamer de Catharinisten, Geschiedenis van de parochiekerk van Hofstade, en recent het volumineus De rode roos in de vuist – ontstaan en groei van de socialistische arbeidersbeweging in Aalst.

naar boven

Geert Van Bockstaele
Bevegemstraat 14, 9620 Zottegem
09 360 19 04
geert.vbockstaele@skynet.be

° 1940
Licentiaat moderne geschiedenis (afdeling middeleeuwen) aan de KU Leuven.

Sinds 1964 bestuurslid van het Land van Aalst. Publiceert voornamelijk over diverse aspecten van de kerkgeschiedenis (seculiere en reguliere), van zowel het ancien régime als de hedendaagse tijden. Zijn werkterrein is het Geraardsbergse, het Aalsterse en de provincie Oost-Vlaanderen. Als lid van de Stuurgroep van Kerkelijke Archieven in Vlaanderen en als ondervoorzitter van het Oost-Vlaams Verbond van de Kringen voor Geschiedenis volgt hij de problematiek op de voet. De laatste jaren spitst zijn aandacht zich toe op de inventarisatie van kerkarchieven van zowel parochies als kloostergemeenschappen. Voor het ogenblik zijn er 240 inventarissen, al dan niet gepubliceerd, opgemaakt.

naar boven

Mieke Van Damme
Asserendries 118, 9300 Aalst
053 21 63 30

steven.mieke@skynet.be
 

°1971 te Leuven.
Master in de kunstwetenschappen (KULeuven).

Leerkracht aan de Sint-Jozefschool te Mere. Bestuurslid van de Heemkundige Kring van Erpe-Mere.

naar boven

Dirk Van de Perre
Hoogstraat 23, 9401 Ninove-Pollare
054 33 73 27
dirkvandeperre@skynet.be

° 1943 te Ninove.
Doctor in de geschiedenis (mediëvistiek) aan de KU Leuven.

Van 1967 tot 2004 hoofddocent Departement Architectuur Sint-Lucas Brussel-Gent (thans KU Leuven).

Talrijke publicaties in boekvorm en artikel over de premonstratenzerorde, de Ninoofse abdij, geschiedenis van de architectuur en de stedenbouw.

naar boven

Wouter Van Der Spiegel
Babbelaarstraat 159, 9308 Aalst-Hofstade
054 33 73 27
wouter.vanderspiegel@belgacom.net

° 1961 te Zottegem.
Licentiaat geschiedenis aan de KU Leuven (1983).

Geschiedenisleraar Sint-Maartensinstituut Aalst.

Publiceerde over 75 jaar scouting in Zottegem, het Aalsterse Sint-Maarteninstituut: de vijfde kwarteeuw (met historische strip over 125 jaar SMI) en over collaboratie, repressie en epuratie in twee katholieke basisscholen in Aalst. Co-auteur van Pionier 5 (geschiedenishandboek 1815-1945) en Pionier 6 (geschiedenishandboek 1945-2015).


Georges Vande Winkel
Heirebaan 107, 9400 Ninove-Denderwindeke
054 33 92 04

 ° 1949 te Ninove.
Licentiaat geschiedenis aan de KU Leuven (1971).

Van 1978 tot 2007 achtereenvolgens bibliothecaris van de Sint-Lukasbibliotheek Brussel en van de Architectuurbibliotheek Sint-Lucas Brussel.

Interesseert zich vooral voor de cartografie van het Land van Aalst en zijn steden, voor de premonstratenzer orde in het algemeen en voor de Ninoofse abdij in het bijzonder. Binnen ‘Het Land van Aalst’ is hij verantwoordelijke en contactpersoon voor de bibliografie.

naar boven

Reinoud Vermoesen
Affligem

reinoud.vermoesen@uantwerpen.be

° 1980 te Dendermonde.
Licentiaat geschiedenis aan de KU Leuven en doctoraat aan de Universiteit Antwerpen.

Verbonden aan het Centrum voor Stadsgeschiedenis van de Universiteit Antwerpen.

naar boven

Wilfried Vernaeve
Brouwerijstraat 39, 9300 Aalst
053 77 43 38

° 1944 te Aalst.

Ex-bibliothecaris universiteitsbibliotheek ‘Universidade Católica de Petrópolis’ (Brazilië). Ex-bibliothecaris Sint-Augustinusinstituut voor Verpleegkunde en later van de fusiebibliotheek Katholieke Hogeschool Sint-Lieven - Campus Dirk Martens Aalst.

Samensteller van een (tot op heden) 14-delige reeks: Regesten op de Wettelijke Passeringen van de stad Aalst 1700-1795. In  1994-2016 medeverantwoordelijke voor de jaarlijkse bibliografie van het Land van Aalst (samen met Georges Vande Winkel).

naar boven