Overlevingsstrategieën voor achttiende-eeuwse paardenboeren in Erembodegem – Philippe Paeps

In de achttiende eeuw werd de gemiddelde oppervlakte van landbouwbedrijven steeds kleiner als rechtstreeks gevolg van het geldende erfrecht in de Zuidelijke Nederlanden.[1] Bij een overlijden werd de erfenis evenredig verdeeld onder de langstlevende partner en/of de kinderen met wijdverspreide areaalversnippering tot gevolg.[2] Zeker in Binnen-Vlaanderen, waartoe het Land van Read more…

Eerste democratisch document: Nederlands of Vlaams? Acte van Verlatinghe en het Land van Aalst – Wouter Van der Spiegel

Inleiding In deze tijden van zegevierende demagogen, opmars van autocratische regimes, nefaste politieke polarisering en electorale successen van populistische partijen komen commentatoren al vlug tot de conclusie dat de democratie in een terminale fase of zelfs in de palliatieve afdeling is beland. Vanuit een breder historisch perspectief zijn democratische bedreigingen Read more…