Hoe vraag ik een papieren abonnement aan?

Ons tijdschrift Het Land van Aalst blijft voortbestaan en zal zoals vroeger driemaandelijks verschijnen in maart, juni, september en december. We hebben er wel voor gekozen om ons tijdschrift en onze website hierbij in een nieuw kleedje te steken. Om ons tijdschrift te lezen, heeft u twee mogelijkheden: elektronisch of gedrukt. Beide versies zullen qua inhoud en vorm identiek zijn.

  • de elektronische versie is voor eenieder vrij en gratis toegankelijk, ook voor wie geen lid van de vereniging is. Surf daarvoor naar deze pagina, waar je direct het meest recente nummer kan lezen. Voor oudere nummers en jaargangen klik je hier.
  • Als je een gedrukte versie wenst, betaal je 50 euro voor het jaarabonnement. Stort dit bedrag op onze rekening BE33 3930 3032 7646, Het Land van Aalst met de vermelding “abonnement 2024”. Je ontvangt dan zoals vroeger ons driemaandelijks tijdschrift met de post. Wie de gedrukte versie kiest en steunend lid wil zijn, betaalt 60 euro (50 euro voor het abonnement en 10 euro als supplement voor steunend lid). Vergeet dan niet bij de overschrijving te vermelden “abonnement en steunend lid 2024”.

De lijst van de steunende leden wordt, zoals voorheen, elk jaar gepubliceerd in het  laatste nummer van de jaargang.

Leden krijgen gratis toegang tot onze activiteiten, zoals lezingen, bezoeken of rondleidingen (externe evenementen met een eigen toegangsgeld vallen daar buiten). We plannen twee activiteiten per jaar. Deze zullen aangekondigd worden via onze elektronische nieuwsbrief, op onze website en zo mogelijk ook met een insteekfolder in de gedrukte versie van het tijdschrift.