Speciaal voor kinderen en jongeren

De Geschiedkundige vereniging Het Land van Aalst vergeet natuurlijk ook de jongsten onder ons niet! Deze pagina is volledig gewijd aan educatieve projecten en activiteiten van onze vereniging.

De bende van Jan de Lichte

Historisch gezien is het altijd interessant als een geschiedkundig thema of historische figuur het schopt tot Tv-feuilleton. Een beetje aandacht voor ons eigen verleden kan dat erfgoed meer tot leven brengen. Voor het geschiedkundig genootschap Het Land van Aalst is het bijna een zegen dat Jan de Lichte een TV-vedette wordt want tijdens de Oostenrijkse periode was hij actief in diverse gemeenten van het historische Land van Aalst.

Het gevaar bestaat echter dat er een loopje wordt genomen met de historische werkelijkheid. Veel Amerikanen kennen hun presidenten enkel van de film: JFK, Nixon, Lincoln, … En dat beeld klopt niet altijd met de werkelijkheid, ook al is de realiteit soms straffer dan de fictie. Maar dat biedt historici dan weer de gelegenheid om historische kanttekeningen te plaatsen die het beeld uit de film dichter bij “de” historische waarheid brengen.

Dat kan gerust op een ludieke wijze gebeuren. Zoals met het ganzenspel van Jan de Lichte!

GanzenspelPedagogisch kaderHistorisch kader

SpelbordDobbelsteen

Sint-Maarten

doelgroep: vijfde of zesde leerjaar

Na het pedagogisch aanbod over de historiek van het Land van Aalst en de kenmerken van het Ancien Regime in deze regio, dat eerder bestemd is voor de 2de graad van het middelbaar, volgt nu een ludieker concept rond Sint-Maarten.

Via het bosspel en de estafettespelletjes komen de leerlingen van het vijfde of zesde leerjaar een aantal inhoudelijke kenmerken te weten over Sint-Maarten en de tijd waarin hij leefde.

Bij het Sint-Maartentrefbal koppelen we het nuttige aan het aangename. Al spelend leren beklijft beter en een vakoverschrijdend projectje is altijd mooi meegenomen.
Leerlingen -zelfs van een Sint-Maartenschool of -parochie- weten Martinus vaak in de verste verte niet te situeren in de juiste eeuw. Door deze trefbalversie weten ze dat het in de periode van de germaanse invallen en de kerstening is, dat migratie ook toen al de actualiteit beheerste en dat Martinus letterlijk en figuurlijk tussen 2 vuren zat. Geschikt voor 12-22 jaar.

Mag het iets meer zijn? Meer gedetailleerde info over Sint-Maarten zal voor generatie Z al gauw “saai” overkomen (in het boomerees wordt “saai” nochtans vertaald als “interessant”). In de vorm van een escaperoom valt dit nadeel weg… Geschikt voor 12-15 jaar.

Een grondiger beschrijving van de historische figuur van Sint-Maarten kan ook in het middelbaar gebruikt worden voor het uitwerken van een geschiedenisles: in de 2des (einde van het West-Romeinse keizerrijk) of de 3des (de kerstening van onze gewesten).

Webquest Land van Aalst

doelgroep: 3e en 4e middelbaar

Via deze historische queeste kom je op het spoor van de feodale realiteit waarin onze voorouders eeuwenlang leefden.

Deze webquest kan best klassikaal uitgevoerd worden in groepjes van 3 à 4 als een parallel groepswerk. Elk groepje beschikt best over een PC zodat de hulpmiddelen (kaart, stamboom, lijsten, …) op de website van het historisch genootschap Het Land van Aalst vlot kunnen geraadpleegd worden om de diverse vragen en opdrachten tot een goed einde te brengen.

De opdrachten en vragen kunnen klassikaal geprojecteerd worden, maar kunnen ook door de groepjes op eigen tempo bekeken worden.

Als wedstrijdelement kan zowel snelheid (wie eerst het juiste antwoord vindt, wint een punt) als het aantal juiste antwoorden gebruikt worden. In het eerste geval kan het juiste antwoord direct klassikaal gegeven en toegelicht worden (antwoordfiches PPT). In het andere geval kunnen alle groepjes zoeken tot ze het juiste antwoord gevonden hebben. Na een vooropgestelde tijd, bijv. 50 minuten, krijgt elke groepje per juist antwoord een letter die ze kunnen gebruiken om het kruiswoordraadsel of een spreuk te ontcijferen. Als er minder tijd is, wint het groepje met meest goede antwoorden. Die kunnen klassikaal nog eens overlopen worden zodat de groepjes met foutieve antwoorden nog iets bijleren.

Download de webquest hier.

Historiek Land van Aalst

Spelbord