Het Land van Aalst

Het tijdschrift Het Land van Aalst verscheen voor het eerst in 1949, kort na de oprichting van onze geschiedkundige vereniging. Sindsdien wordt ononderbroken om de drie maanden een nieuwe editie van het tijdschrift uitgebracht.

Geschiedkundige artikels over het historische Land van Aalst (Grosso modo hebben wij het dan over het stuk van Oost-Vlaanderen dat zich tussen Schelde en Dender bevindt) vormen de kern van het tijdschrift. De artikels handelen over verschillende tijdsperiodes en zijn afkomstig uit verschillende historische disciplines. Voor de geschiedenis vóór 1800 publiceren we bij voorkeur artikels die het historische Land van Aalst in zijn geheel of een deel ervan behandelen, voor de geschiedenis na 1800 gaat de belangstelling vooral uit naar de Denderstreek (gebied van het voormalige kiesarrondissement Aalst).

In ons tijdschrift koppelen we wetenschappelijkheid aan leesbaarheid. We richten ons immers tot een breed historisch geïnteresseerd publiek. Met een gedegen en gevarieerde inhoud willen we een onmisbaar werkinstrument en een uitgelezen informatiebron zijn voor al diegenen die op de hoogte willen zijn en blijven van de regionale geschiedenis van de Denderstreek.

Ons tijdschrift wordt uitgegeven door de geschiedkundige vereniging Het Land van Aalst, met steun van de Vlaamse Gemeenschap, de provincie Oost-Vlaanderen, Erfgoedcel Denderland, de steden Aalst en Ninove.