Na de uitbouw van onze website en na de vernieuwing van ons tijdschrift stellen we met veel genoegen de volgende fase in onze digitale ontplooiing voor. We bieden geïnteresseerde auteurs de mogelijkheid om te publiceren in onze nieuwe reeks: Het Land van Aalst EXTRA.

De reeks heeft tot doel historische studies over (delen van) het Land van Aalst als monografieën digitaal uit te geven.

In essentie zijn dit dus originele onderzoeken, gebaseerd op bronnenanalyses en literatuurstudies, met als onderwerp de geschiedenis van (delen van) Het Land van Aalst. De keuze voor een digitale reeks ligt in de lijn met de beslissing die eerder is genomen om het tijdschrift digitaal én gratis aan te bieden en om de website verder uit te bouwen. Maar de keuze beantwoordt ook aan de realiteit dat al te vaak uitmuntende studies nooit tot publicatie komen. In het beste geval kennen die slechts een beperkte verspreiding door ‘een uitgave in eigen beheer’. Onze vereniging biedt onderzoekers een platform aan dat garant staat voor degelijkheid én dat een toenemende reikwijdte kent. Op die manier hopen we nog meer bij te dragen tot de verspreiding van de historische kennis over het Land van Aalst, dat zoals de kaart aangeeft, een ruim gebied omvatte.

Omdat we als vereniging resoluut kiezen voor een digitale publicatie hoort hier ook een disclaimer bij, waarin we een aantal afspraken vastleggen met de auteur.

Het Land van Aalst EXTRA

De Cock Louis, Toponymie van Viane en Moerbeke-Atembeke, Het Land van Aalst Extra 1, Aalst: Het Land van Aalst, 2021.
van de Maele Romain John, Woningnood en woningschaarste in Aalst van 1900 tot 1975, Het Land van Aalst Extra 2, Aalst: Het Land van Aalst, 2021.
Van Bockstaele Geert, Het modern parochiearchief in het
Land van Aalst doorgelicht, Het Land van Aalst Extra 3, Aalst: Het Land van Aalst, 2023.
van de Maele Romain John, ‘Landlopers’ en ‘bedelaars’ uit Aalst en haar fusiegemeenten in de kolonie van Merksplas. Het Land van Aalst Extra 4, Aalst: Het Land van Aalst, 2023.
Schoon Edmond & Vermoesen Ben, De memorieboeken van Jan, Judocus, en Jan Baptist De Vis, molenaars te Meldert. Het Land van Aalst Extra 5, Aalst: Het Land van Aalst, 2024.