In deze editie

Op deze pagina vind je het huidige nummer van ons tijdschrift. Er zijn drie mogelijkheden om dit te lezen. Je kan het nummer doorbladeren in de originele digitale vorm met de Yumpu reader. Dan zet je deze best in fullscreen modus. Je kan het eronder downloaden. Of je kan daaronder het huidige nummer artikel per artikel lezen.

Huidig nummer downloaden

Het LAND van AALST – Jaargang 71, nummer 1

De stadsgezichten van de landmeter in kaart gebracht. Philips De Dijn 1626

Reinoud Vermoesen, Georges Vande Winkel en Gabriël Redant. Met deze eerste aflevering van 2019 testen we de limieten af van onze vereniging, letterlijk en figuurlijk. Allereerst hebben we na jaren van intense voorbereiding, de eerste stappen gezet naar een vrij raadpleegbaar, digitaal tijdschrift. Zoals aangegeven, zullen we zeker in de [...]

Aelst 1626

Wilfried Vernaeve. De Denderstad Aalst speelde samen met Geraardsbergen de eerste viool in de kasselrij Land van Aalst. Als hoofdplaats herbergde ze de zetel van het kasselrijbestuur en in de vroegmoderne tijd was Aalst de belangrijkste marktplaats van de regio. Het stadsgezicht levert een aantal interessante vaststellingen op, maar even [...]

Dendermonde 1626

10Jozef Dauwe. In de linker benedenhoek van de kaart is de stad Dendermonde en haar omgeving afgebeeld. Zoals op de rest van de kaart is dit gezicht op Dendermonde naar het zuiden georiënteerd. De ingekleurde pentekening vertoont een figuratieve plattegrond van de stad vanuit een vogelperspectief met een noordelijk gezichtspunt. [...]

Ghendt 1626

Guy Dupont. Tijdens het ancien regime grensde Gent aan het meest noordelijke topje van het Land van Aalst. Op deze kaart georiënteerd op het zuiden ligt de stad dus helemaal onderaan. Gent intra muros is overigens niet volledig weergegeven. Het stadsdeel ten noorden van de denkbeeldige lijn tussen het Rabot [...]

Gheeraertsberghe 1626

5Marcel Cock en Geert Van Bockstaele. CARTOGRAAF PHILIPS DE DIJN EN GERAARDSBERGEN In het ‘De Dijnnummer’ is duidelijk gemaakt dat de oriëntatie (naar het zuiden) en de mogelijke opdrachtgever van de kaart van het Land van Aalst uit 1626 met de stad Geraardsbergen kunnen vandoen hebben.1 Aan te nemen is [...]

Lessene 1626

76Jean-Paul Vanlierde.  

Nienove 1626

Georges Vande Winkel. Op de kaart van Philips de Dijn van het Land van Aalst (1626) krijgt het stadsplan van Ninove het bijschrift Nienove. Jacob van Deventer heeft het circa 1565 respectievelijk over Nieneve en Ninoven op de Brusselse minuut en op de Madrileense netkaart.1 Voor alle duidelijkheid: Philips de [...]

Audenaerde 1626

Wouter De Maeyer. Oudenaarde en Pamele kenden een lang integratieproces sinds de dertiende eeuw, maar de feitelijke eenmaking van de twee stadsdelen, gescheiden door de Schelde, gebeurde pas in 1593. Oudenaarde was de hoofdplaats van de kasselrij Oudenaarde en oefenende niet alleen een belangrijke marktfunctie uit voor het omliggende platteland, [...]

Ronse 1626

Ruben Pede. Ronse ontwikkelt zich in hoofdzaak vanuit twee heerlijkheden. Rond de Kleine Markt situeert zich de Vrijheid, een bedevaartsoord onder kerkelijk bestuur (kapittel). In de omgeving van de Grote Markt ontstaat een handelsnederzetting onder wereldlijk bestuur (heer van Ronse). Deze laatste verkrijgt een stadskeure in 1240. Beide entiteiten gaan [...]

Sotteghem 1626

Geert Van Bockstaele. Om Zottegem en onmiddellijke omgeving cartografisch goed te bestuderen, beschikken we over vier kaarten die allen uit eenzelfde periode komen. Op de eerste plaats betreft het de Horenbaultkaart van 1598, vervolgens die van 1626, het kaartenboek van de benedictinessenabdij van Vorst, waar dezelfde cartograaf Philips de Dijn, [...]

In memoriam dom Wilfried Verleyen

Dirk Van de Perre. Dom Wilfried, geboren in 1931 te Sint-Pieters-Leeuw als Herman Verleyen, trad in 1949 in de abdij Affligem in, werd priester gewijd in 1955 en overleed na een val te Aalst op 1 januari 2019. Dom Wilfried studeerde tijdens zijn priesteropleiding theologie en filosofie, maar is toch [...]

Ontwerptekening Theodoor Verhagen uit Ninoofse kerkarchief ‘terug van weggeweest’

Dirk Van de Perre. Op 25 februari 2019 kreeg ik de melding van pastoor Alexander Vandaele dat de gerestaureerde ontwerptekening van Theodoor Verhagen van het zuidelijke transeptaltaar van de Ninoofse abdijkerk (1749) opnieuw in het kerkarchief is beland. De tekening verdween na 16 april 2016 (zie mijn bericht in Het [...]