In deze editie

Op deze pagina vind je het huidige nummer van ons tijdschrift. Er zijn drie mogelijkheden om dit te lezen. Je kan het nummer doorbladeren in de originele digitale vorm met de Yumpu reader. Dan zet je deze best in fullscreen modus. Je kan het eronder downloaden. Of je kan daaronder het huidige nummer artikel per artikel lezen.

Huidig nummer downloaden

Het LAND van AALST – Jaargang 71, nummer 2

Redactionele terugblik op onze nieuwe start – Reinoud Vermoesen

Eind maart 2019 was het eindelijk zo ver. De verspreiding van ons tijdschrift nieuwe stijl ging van start met het themanummer ‘de stadsgezichten van Philips de Dijn, 1626’. Het prachtige beeldmateriaal, de boeiende kaarten en de interessante teksten van onze auteurs kwamen uitermate tot hun recht in het vernieuwde tijdschrift. [...]

Pieter Van Sinaeij, maker van de grote landkaart van Denderwindeke – Dirk Van der Perre

Het stadsarchief van Ninove bezit een grote, anonieme en niet gedateerde kaart van Denderwindeke.[1] In 1990 schreef ik daar samen met Rik Van Hauwe een artikel over met als titel Een onbekende landkaart van Denderwindeke.[2] De kaart verkeerde toen in een erbarmelijke toestand. In 2015 werd ze gerestaureerd en thans [...]

Gemene gronden in vroegmodern Binnen-Vlaanderen – Reinoud Vermoesen

Gemene gronden op de rol gezet[1]   Op 19 september 1611 spanden een zestal inwoners uit Nieuwerkerken, deel van het rechtsgebied van de stad Aalst, een proces in over het weiderecht van schapen in het Schependom of rechtsgebied van Aalst.[2] Als verweerders zijn niet alleen de wethouders van Aalst gesommeerd, [...]

De schilderijen en het hoofdaltaar in de kerk van Erwetegem, een poging tot identificatie – Geert Van Bockstaele

Hoofdaltaar met schilderij   Dr. Arnout Janssens, die zijn doctoraat in Rijsel over de zeventiende-eeuwse beeldhouwkunst in de Zuidelijke Nederlanden heeft verdedigd, was al te graag bereid om het altaar te bespreken. Zijn nieuwe opdracht heeft dat evenwel niet meer toegelaten. Hij hoopt in rustiger tijden toch de draad weer [...]

De bende van Jan de Lichte op VTM – Wouter Van der Spiegel

Historisch gezien is het altijd interessant als een geschiedkundig thema het schopt tot Tv-feuilleton. Het gevaar bestaat echter dat er een loopje wordt genomen met de historische werkelijkheid. Veel Amerikanen kennen hun presidenten enkel van de film: JFK, Nixon, Lincoln, … En dat beeld klopt niet altijd met de werkelijkheid, [...]