Systematisch Register 1949 – 1998

Naar aanleiding van ons vijftigjarig bestaan stelden Georges Vande Winkel en Wilfried Vernaeve in 1999 een Systematisch Register op van de jaargangen 1 tot 50 van ons tijdschrift.

U vindt er de titels van de 1158 artikels en bijdragen, die gepubliceerd werden tussen 1949 en 1998. Het Systematisch Register telt 158 pagina’s, de artikels en bijdragen werden op onderwerp geklasseerd. Het geheel is ontsloten met indices op auteurs-, persoons- en plaatsnamen.

U kan dit overzicht hier digitaal downloaden.

Indien gewenst kan u ook een papieren exemplaar bestellen aan de prijs van € 6 (+ verzendingskosten). Gelieve dan eerst contact op te nemen met Marc Uyttersprot (uyttersprot.marc@skynet.be). De verzending gebeurt na storting van het verschuldigde bedrag op rekeningnummer BE33 3930 3032 7646 van Het Land van Aalst, Asserendries 118, 9300 Aalst.