Beste leden  en vrienden van de historische vereniging Het Land van Aalst,

Het bestuur van Het Land van Aalst wenst u en uw dierbaren een gezond en voorspoedig 2020 toe!

Bij de aanvang van het nieuwe jaar nodigen wij u graag uit voor een geleid bezoek aan de prachtige tentoonstelling ‘Landschap door.grond. Tien jaar archeologisch onderzoek in Zuid-Oost-Vlaanderen’

Deze tentoonstelling, een recente realisatie van de Provincie Oost-Vlaanderen, het Archeocentrum Velzeke en SOLVA, brengt een fraai overzicht van meer dan 10 jaar intensief archeologisch onderzoek in het zuiden van Oost-Vlaanderen. Vele nieuwe inzichten en vondsten worden hierbij voor de eerste maal gepresenteerd aan het publiek.

We krijgen er een rondleiding door Bart Cherretté, Afdelingshoofd Archeologie van SOLVA en bestuurslid van onze vereniging. Hij neemt ons mee doorheen meer dan 10.000 jaar geschiedenis. Na afloop biedt Het Land van Aalst u graag een drankje aan om te klinken op het nieuwe jaar, de ideale gelegenheid om wat bij te praten!

Praktisch:
Deelname is gratis
Wanneer: zaterdag 1 februari, 15u
Adres
: Archeocentrum Velzeke, Doolbosweg 2 in Zottegem (Velzeke) (Google maps)
Parkeergelegenheid: ter hoogte van de weide aan de linkerzijde van de Doolbosweg.


  • Om praktische redenen willen wij u vragen uw aanwezigheid te bevestigen op hetlandvanaalst@gmail.com ten laatste op woensdag 29 januari.

“Landschap door.grond. Tien jaar archeologisch onderzoek in Zuid-Oost-Vlaanderen”  Archeocentrum Velzeke
In het zuiden van Oost-Vlaanderen wordt een aanzienlijk deel van archeologisch onderzoek uitgevoerd door SOLVA, het intergemeentelijk samenwerkingsverband voor streekontwikkeling in Zuid-Oost-Vlaanderen. Na ruim een decennium heeft SOLVA vele tientallen vooronderzoeken uitgevoerd en op heden maar liefst 41 opgravingen op de teller staan. Deze opgravingen brachten sporen uit alle tijdsperiodes aan het licht, van paleolithische sites tot sporen uit de Tweede Wereldoorlog. Het hoeft geen betoog dat dit een schat aan informatie heeft opgebracht over onze kennis van het verleden. 

Met de tentoonstelling ‘Landschap door.grond’ wil SOLVA – in samenwerking met de provincie en het Archeocentrum Velzeke – niet alleen terugblikken, maar vooral ook zoeken naar de ‘grotere inzichten’ die binnen de contouren van één specifieke opgraving vaak niet te detecteren vallen, maar door de synthese van vele opgravingen net wel gevat kunnen worden.  

‘Landschap door.grond’ stelt het landschap van Zuid-Oost-Vlaanderen centraal en brengt een intrigerende kijk op de relatie tussen mens en landschap doorheen de tijd. 

De bezoeker wandelt in de expo door landschappen uit een ver en nabij verleden en ontdekt hoe onze voorouders, van de prehistorische jager-verzamelaars langs de Schelde in Ruien, tot de middeleeuwse boeren op de koutergronden langs de Dendervallei, omgingen met het landschap en het gaandeweg kneedden tot het landschap dat we vandaag kennen. Aan de hand van de laatste wetenschappelijke inzichten worden de lange termijnevoluties in de wisselwerking tussen mens en landschap weergegeven in levensgrote reconstructietekeningen en landschapsfoto’s.

Categories: Actualiteit

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *