Slechts enkele maanden na de start van de HLVA EXTRA reeks kunnen we al een tweede monografie aankondigen. We laten de auteur, Romain John van de Maele, zelf aan het woord:

In deze monografie houd ik de Aalsterse huur- en koopmarkt tijdens de periode 1900-1975 onder de loep. De Eerste Wereldoorlog was een belangrijke cesuur die samenviel met het einde van de lange negentiende eeuw, maar dat betekent niet dat er rond de eeuwwisseling geen continuïteit werd vastgesteld.

De woningnood ging stijl de hoogte in tijdens de Eerste Wereldoorlog, maar tijdens het laatste kwart van de negentiende eeuw en het begin van de twintigste eeuw waren er al problemen met de volkshuisvesting. De oorlogsjaren – met weinig bouwactiviteit en een opeenstapeling van vernielingen – hebben de nood vergroot en meer zichtbaar gemaakt. Tijdens de oorlog heeft de rijksoverheid het Koning Albertfonds gesticht met het oog op de tijdelijke bestrijding van de woningnood na de vredesonderhandelingen. Voorts werd de basis gelegd voor het bestuur dat de wederopbouw van de Verwoeste Gewesten moest verzekeren.

Niet alleen de Belgische bevolking, nationale en lokale politici hebben de oorlogsschade getaxeerd, ook de Duitsers, die de schade hadden aangericht, hebben er aandacht aan besteed. Hun visie en de objectieve oorlogsschade in Aalst worden in het eerste hoofdstuk belicht. Dat geldt ook voor de inbreng van de Nationale Maatschappij voor Goedkope Woningen en Woonvertrekken. Uit de nationale en de Aalsterse praktijk blijkt dat de verwezenlijkingen van het Koning Albertfonds zeer pover waren.

Lees de volledige publicatie hier!

Categories: Actualiteit

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *