Hoe ons tijdschrift lezen in 2019?

Ons tijdschrift Het Land van Aalst blijft voortbestaan in 2019 en zal zoals vroeger driemaandelijks verschijnen in maart, juni, september en december. We hebben er wel voor gekozen om ons tijdschrift en onze website hierbij in een nieuw kleedje te steken. Om ons tijdschrift te lezen, heeft u vanaf 2019 twee mogelijkheden, elektronisch of gedrukt. Beide versies zullen qua inhoud en vorm identiek zijn.

  • de elektronische versie is voor eenieder vrij en gratis toegankelijk, ook voor wie geen lid van de vereniging is. Surf daarvoor naar deze paginawaar je direct het meest recente nummer kan lezen. Voor oudere nummers en jaargangen klik je hier. Nu zijn alle jaargangen tot 2011 gescand. De jaargangen 2012-2018 zullen binnenkort eveneens beschikbaar zijn, zodat alle nummers van de gedrukte versie van het tijdschrift toegankelijk zullen zijn.
  • Als je een gedrukte versie wenst, betaal je 30 euro voor het jaarabonnement. Stort dit bedrag op onze rekening BE33 3930 3032 7646 Het Land van Aalst met de vermelding ‘abonnement 2019’. Je ontvangt dan zoals vroeger ons driemaandelijks tijdschrift met de post.

 

Hoe lid blijven van onze vereniging?

Om gewoon lid te blijven of te worden betaal je 10 euro , te storten op onze rekening. Gebruik hiertoe een elektronische overschrijving of bijgevoegd overschrijvingsformulier met de vermelding ‘lid 2019’. Wie voor de gedrukte versie van het tijdschrift kiest, is tevens automatisch lid. Wie steunend lid wenst te zijn, betaalt 20 euro met de vermelding ‘steunend lid 2019’.

Wie de gedrukte versie kiest en steunend lid wil zijn, betaalt 40 euro (30 euro voor het abonnement en 10 euro als supplement voor steunend lid). Vergeet dan niet bij de overschrijving te vermelden ‘abonnement en steunend lid 2019’.

De lijst van de steunende leden wordt, zoals voorheen,  elk jaar gepubliceerd in het  laatste nummer van de jaargang..

Leden krijgen gratis toegang tot onze activiteiten, zoals lezingen, bezoeken of rondleidingen (externe evenementen met een eigen toegangsgeld vallen daar buiten). We plannen twee activiteiten per jaar. Deze zullen aangekondigd worden via onze elektronische nieuwsbrief, op onze website en zo mogelijk ook met een insteekfolder in de gedrukte versie van het tijdschrift.

Elektronische versie: gratis op onze website

Gewoon lid: 10 euro

Steunend lid: 20 euro

Gewoon lid + gedrukte versie: 30 euro voor jaarabonnement

Steunend lid + gedrukte versie: 40 euro voor jaarabonnement

Ons belangrijkste communicatiekanaal wordt de elektronische Nieuwsbrief. Die is niet gekoppeld aan een abonnement of lidmaatschap. Eenieder kan die ontvangen, mits zich in te schrijven. Stuur hiervoor een lege email naar hetlandvanaalst@gmail.com  met als onderwerp ‘inschrijven’. Lid of geen lid, aarzel niet je in te schrijven om zo op de hoogte te blijven van onze werking.

Het bestuur

Categories: Actualiteit

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *