Het laatste nummer van de 70ste jaargang van ons driemaandelijks tijdschrift is een jubileumuitgave gewijd aan de cartograaf, landmeter en mathematicus Philips de Dijn († 1665). Deze was in zijn tijd niet alleen een bekende auteur van almanakken, uitgegeven in het Nederlands en het Frans in Gent en Antwerpen, maar vooral een zeer productief cartograaf. Een vijftigtal kaarten zijn bewaard gebleven, opgemaakt van 1618 tot 1662. Opdrachtgevers waren vooral Vlaamse en Brabantse abdijen, (Ninove, Geraardsbergen, Gent met Groenenbriel en Nieuwenbos, Groot-Bijgaarden en Vorst), maar ook de Noord-Franse abdijen van Anchin en Vicoigne met grondbezit in het graafschap Vlaanderen. Dit werk resulteerde in een aantal kaartboeken waarin het goederenbezit van die abdijen verspreid over een regio tussen Gent en Brussel gekarteerd werd. Een tot nog toe onbekende, aan De Dijn toegeschreven, grote wandkaart uit 1626 van de kasselrij
Land van Aalst (regio tussen Schelde en Dender) met stadsplannen van Gent, Dendermonde, Aalst, Ninove, Geraardsbergen, Lessen, Ronse, Oudenaarde en Zottegem, vormt het pronkstuk uit de collectie De Dijnkaarten.

Het De Dijnnummer biedt voor het eerst een uitgebreide biografie van de cartograaf en een overzicht van zijn cartografisch en landmeetkundig oeuvre. Georges Vande Winkel tekende voor de redactie van dit De Dijnnummer en kon rekenen op de medewerking van Bart Merckaert, Dirk Van de Perre, Gerrit Liessens, Pieter Beyls en Julie Bohez.

Het Philips de Dijnnummer telt 120 pagina’s en 50 kleurenillustraties, waaronder
 Kaart van het Land van Aalst van 1626 met als details de scenografische voorstelling van de wapenschilden van de vijf baronieën, stadsplannen van Aalst en Ronse en details van Denderleeuw-Liedekerke en Denderwindeke-Neigem
 Stadsplannen van Aalst, Ninove, Zottegem en Geraardsbergen (gedeelte)
 Abdijsites van Ninove (2), Groot-Bijgaarden en Vorst
 Dorpscentra van Erembodegem, Aaigem, Heldergem, Dikkelvenne, Galmaarden, Bollebeek (Mollem) en Anderlecht
 Zeven zelfportretten
 Tien schitterende details van figuurtjes en wapenschilden die het schildertalent van De Dijn illustreren.

Inhoud

  • Bart MERCKAERT, Philips de Dijn, een leven in kaarten
  • Dirk VAN DE PERRE en Georges VANDE WINKEL, Overzicht van het cartografisch en landmeetkundig oeuvre van Philips de Dijn
  • Gerrit LIESSENS, Het “cartulaire des biens de l’abbaye d’Anchin” van Philips de Dijn (1621-
  • 1626)
  • Georges VANDE WINKEL, Philips de Dijn en de benedictinessenabdij van Vorst (Brussel). Kaartboeken 1629-1638
  • Georges VANDE WINKEL, Een kaart van het Land van Aalst uit 1626 en landmeter Philips de Dijn.
  • Pieter BEYLS, Overzichtskaarten van Vlaamse kasselrijen en steden in de zestiende en zeventiende eeuw
  • Julie BOHEZ, Philips de Dijn als prognosticateur en auteur van almanakken

Dit Philips de Dijnnummer is te bekomen aan de prijs van € 10 (plus € 3 verzending) te storten op BE33 3930 3032 7646 met vermelding ‘De Dijnnummer’. Voor verdere inlichtingen: hetlandvanaalst@gmail.com.

Categories: Actualiteit

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *