De Geschiedkundige Vereniging wijdde in 2018-2019 twee nummers integraal aan cartograaf, landmeter en mathematicus Philips de Dijn (1585/1590 – 1665). Die maakte prachtige figuratieve kaarten van onze regio.

Philips De Dijn, geboren en begraven in Aspelare, was in zijn tijd niet alleen een bekende auteur van almanakken, uitgegeven in het Nederlands en het Frans in Gent en Antwerpen, maar vooral een zeer productief cartograaf. Een vijftigtal kaarten zijn bewaard gebleven, opgemaakt tussen 1618 en 1662. Opdrachtgevers waren vooral Vlaamse en Brabantse abdijen, (Ninove, Geraardsbergen, Gent met Groenenbriel en Nieuwenbos, Groot-Bijgaarden en Vorst), maar ook de Noord-Franse abdijen van Anchin en Vicoigne met grondbezit in het graafschap Vlaanderen. Dit werk resulteerde in een aantal kaartboeken waarin het goederenbezit van die abdijen verspreid over een regio tussen Gent en Brussel gekarteerd werd.

Een aan De Dijn toegeschreven grote wandkaart uit 1626 van de kasselrij Land van Aalst (regio tussen Schelde en Dender) met stadsplannen van Gent, Dendermonde, Aalst, Ninove, Geraardsbergen, Lessen, Ronse, Oudenaarde en Zottegem, vormt het pronkstuk uit de collectie De Dijnkaarten.

Je vindt in de De Dijnnummers een uitgebreide biografie van de cartograaf en een overzicht van zijn cartografisch en landmeetkundig oeuvre. Deel 1 & deel 2.

Categories: Actualiteit

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *