Ons nummer 1 (januari-februari-maart) van de 75ste jaargang opent met een kort woord van redactiesecretaris Reinoud Vermoesen.

Sinds 2019 profileert ons tijdschrift zich als een digitale publicatie, die zonder betaalmuur of enige andere beperking kan gelezen of gedownload worden. Wie dat wil kan wel nog op jaarbasis een gedrukt exemplaar bestellen. Tom De Ridder, die instaat voor de elektronische publicatie, verzamelde voor het eerst voldoende statistisch materiaal om een balans op te maken (p. 2-6). Van 14 maart 2019 tot 7 oktober 2022 telde onze website 224.948 bezoeken en 58.255 bezoekers. Zowel de oude nummers als de recente nummers worden druk geraadpleegd. Gemiddeld worden pas verschenen nummers een 600 à 700 maal gedownload. Indrukwekkende cijfers. Het geeft aan dat we met de digitale versie ons lezerspubliek ruim verdubbeld hebben tegen de periode toen we alleen een gedrukte versie hadden.

Daarna volgt voor de fijnproevers van numismatiek een artikel van Luk Beeckmans en Sigrid Klinkenborg Munten uit de opgravingen van de Utopia-site te Aalst (p. 7-23). Er zijn 67 stukken gevonden, waarvan er 44 geïdentificeerd zijn. De meeste stammen uit de periode 1474-1797 toen de Zwarte Zusters op de site woonden. De volledige inventaris met een beschrijving per stuk wordt weergegeven.

Wouter Van Der Spiegel snijdt met zijn artikel Sporen van koloniale geschiedenis uit het Aalsterse in het AfricaMuseum te Tervuren (p. 24-32) het actuele thema van het Belgisch kolonialisme aan. In het museum te Tervuren zijn als herinnering aan Congolese slachtoffers namen op de muur van de herinneringszaal geprojecteerd, waarvan 11 namen van kinderen die in Gijzegem gestorven zijn. Abbé Petrus Van Impe (1840-1924) was in Gijzegem in de toenmalige onderwijsinstelling Sint-Aloysius van Gonzaga in 1889 een opvoedingsproject begonnen om Congolezen kinderen hier een westerse opvoeding te geven, zodat ze bij hun terugkeer naar Congo daar als een voorbeeld van beschaving zouden dienen. Een naïef, maar goed bedoeld project, dat in 1900 op een fiasco uitliep en beëindigd werd wegens te duur en inefficiënt en een aantal kinderen hier het leven kostte.

Vervolgens brengt Dirk Van de Perre de Latijnse tekst en de vertaling (p. 33-36) van een Memorie van de Meerbeekse hebdomadarius en pastoor Philippus Walckiers (1700-1767) over de verbouwing van de Meerbeekse kerk in 1750. Die tekst laat toe het grondplan van het romaanse schip van de kerk nauwkeurig te reconstrueren.

Tenslotte stelt Luc Geeroms de maquette van het vroegmodern Aalst (ca. 1644) voor. Deze maquette is een 3D-print, gerealiseerd door architect Jan De Vos. Ze is thans opgesteld in het ’t Gasthuys Stedelijk Museum Aalst. De toeschouwer kan er op een interactieve wijze de voornaamste gebouwen laten oplichten en tegelijk een uitleg krijgen omtrent de geschiedenis van het belichte gebouw.

Dus alweer een nummer, elektronisch of gedrukt, om niet te missen. En ook nog dit: deze elektronische nieuwsbrief, die verzorgd wordt door Georges Vande Winkel, wordt verstuurd naar meer dan 300 emailadressen. Ook dat is een groeiend succes.
Categories: Actualiteit

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *