Deze versie is aangepast voor online gebruik. De originele, vormgegeven versie kan je hier downloaden:

 

Op zondag 10 november 2019 opende de Provinciale erfgoedsite Archeocentrum Velzeke de nieuwe tentoonstelling ‘Landschap door.grond. Tien jaar archeologisch onderzoek in Zuid-Oost-Vlaanderen’, een realisatie van de Provincie Oost-Vlaanderen, het Archeocentrum Velzeke en SOLVA (het intergemeentelijke samenwerkingsverband voor streekontwikkeling in Zuid-Oost-Vlaanderen).

In het zuiden van Oost-Vlaanderen wordt een aanzienlijk deel van het archeologisch onderzoek uitgevoerd door SOLVA. SOLVA beschikt sinds 2008 over een eigen archeologische dienst die onderzoek uitvoert voor 21 aangesloten steden en gemeenten.[1] Na ruim een decennium heeft SOLVA vele tientallen vooronderzoeken uitgevoerd en op heden maar liefst 41 opgravingen op de teller staan. Deze opgravingen brachten sporen uit alle tijdsperiodes aan het licht, van paleolithische sites tot sporen uit de Tweede Wereldoorlog. Het hoeft geen betoog dat dit een schat aan informatie heeft opgebracht over onze kennis van het verleden. Met de tentoonstelling ‘Landschap door.grond’ wil SOLVA – in samenwerking met de provincie en het Archeocentrum Velzeke – niet alleen terugblikken, maar vooral ook zoeken naar de ‘grotere inzichten’ die binnen de contouren van één specifieke opgraving vaak niet te detecteren vallen, maar door de synthese van vele opgravingen net wel gevat kunnen worden.

‘Landschap door.grond’ stelt het landschap van Zuid-Oost-Vlaanderen centraal en brengt een intrigerende kijk op de relatie tussen mens en landschap doorheen de tijd. Levendige reconstructies van archeologische sites en opmerkelijke objecten uit de regio tonen wat het archeologisch onderzoek in het zuiden van Oost-Vlaanderen de laatste tien jaar heeft opgeleverd. Vele stukken worden daarbij voor het eerst aan het publiek getoond en daar zitten soms heel verrassende zaken bij.

De bezoeker wandelt in de expo door landschappen uit een ver en nabij verleden en ontdekt hoe onze voorouders, van de prehistorische jager-verzamelaars langs de Schelde in Ruien, tot de middeleeuwse boeren op de koutergronden langs de Dendervallei, omgingen met het landschap en het gaandeweg kneedden tot het landschap dat we vandaag kennen. Aan de hand van de laatste wetenschappelijke inzichten worden de lange termijnevoluties in de wisselwerking tussen mens en landschap weergegeven in levensgrote reconstructietekeningen en landschapsfoto’s.

Met het landschap als veranderende achtergrond doorheen de tentoonstelling worden daarnaast ook de veranderingen in de maatschappij zelf geschetst. Alledaagse voorwerpen geven daarbij een boeiende inkijk in het dagelijkse leven  uit verschillende tijdsperiodes. De vondsten vertellen verhalen over handelscontacten, religieuze belevenis en eeuwenoude bouwtradities.

Door het landschap als centraal thema te kiezen, slaagden de opstellers er in een brede en gevarieerde invalshoek aan te bieden. Doordat heel wat plaatsen uit Zuid-Oost-Vlaanderen in de kijker worden gezet, zal de bezoeker zich zeker aangesproken voelen en geboeid weten door talrijke verhalen uit de buurt.

Praktisch:

De tentoonstelling loopt van zondag 10 november 2019 tot en met zaterdag 30 september 2021.

Meer info via de website van Archeocentrum Velzeketelefonisch via 09 360 67 16 of via mail pamzov@oost-vlaanderen.be

Adres: Archeocentrum Velzeke, Doolbosweg 2 in Zottegem (Velzeke).

[1] SOLVA, intergemeentelijk samenwerkingsverband, Gentsesteenweg 1B, 9520 Sint-Lievens-Houtem. SOLVA Archeologische Dienst, Industrielaan 25B, 9320 Erembodegem. Meer info op: https://www.so-lva.be/archeologische-projecten?f%5B0%5D=pas_26%3A27

Categories:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *