Sotteghem 1626

Geert Van Bockstaele. Om Zottegem en onmiddellijke omgeving cartografisch goed te bestuderen, beschikken we over vier kaarten die allen uit eenzelfde periode komen. Op de eerste plaats betreft het de Horenbaultkaart van 1598, vervolgens die van 1626, het kaartenboek van de benedictinessenabdij van Vorst, waar dezelfde cartograaf Philips de Dijn, Read more…

Ronse 1626

Ruben Pede. Ronse ontwikkelt zich in hoofdzaak vanuit twee heerlijkheden. Rond de Kleine Markt situeert zich de Vrijheid, een bedevaartsoord onder kerkelijk bestuur (kapittel). In de omgeving van de Grote Markt ontstaat een handelsnederzetting onder wereldlijk bestuur (heer van Ronse). Deze laatste verkrijgt een stadskeure in 1240. Beide entiteiten gaan Read more…

Audenaerde 1626

Wouter De Maeyer. Oudenaarde en Pamele kenden een lang integratieproces sinds de dertiende eeuw, maar de feitelijke eenmaking van de twee stadsdelen, gescheiden door de Schelde, gebeurde pas in 1593. Oudenaarde was de hoofdplaats van de kasselrij Oudenaarde en oefenende niet alleen een belangrijke marktfunctie uit voor het omliggende platteland, Read more…

Nienove 1626

Georges Vande Winkel. Op de kaart van Philips de Dijn van het Land van Aalst (1626) krijgt het stadsplan van Ninove het bijschrift Nienove. Jacob van Deventer heeft het circa 1565 respectievelijk over Nieneve en Ninoven op de Brusselse minuut en op de Madrileense netkaart.1 Voor alle duidelijkheid: Philips de Read more…

Gheeraertsberghe 1626

Marcel Cock en Geert Van Bockstaele. CARTOGRAAF PHILIPS DE DIJN EN GERAARDSBERGEN In het ‘De Dijnnummer’ is duidelijk gemaakt dat de oriëntatie (naar het zuiden) en de mogelijke opdrachtgever van de kaart van het Land van Aalst uit 1626 met de stad Geraardsbergen kunnen vandoen hebben.1 Aan te nemen is Read more…

Ghendt 1626

Guy Dupont. Tijdens het ancien regime grensde Gent aan het meest noordelijke topje van het Land van Aalst. Op deze kaart georiënteerd op het zuiden ligt de stad dus helemaal onderaan. Gent intra muros is overigens niet volledig weergegeven. Het stadsdeel ten noorden van de denkbeeldige lijn tussen het Rabot Read more…

Dendermonde 1626

10Jozef Dauwe. In de linker benedenhoek van de kaart is de stad Dendermonde en haar omgeving afgebeeld. Zoals op de rest van de kaart is dit gezicht op Dendermonde naar het zuiden georiënteerd. De ingekleurde pentekening vertoont een figuratieve plattegrond van de stad vanuit een vogelperspectief met een noordelijk gezichtspunt. Read more…

Aelst 1626

Wilfried Vernaeve. De Denderstad Aalst speelde samen met Geraardsbergen de eerste viool in de kasselrij Land van Aalst. Als hoofdplaats herbergde ze de zetel van het kasselrijbestuur en in de vroegmoderne tijd was Aalst de belangrijkste marktplaats van de regio. Het stadsgezicht levert een aantal interessante vaststellingen op, maar even Read more…