In de kijker. Tentoonstelling Verlengd! Landschap door.grond. Tien jaar archeologisch onderzoek in Zuid-Oost-Vlaanderen, Archeocentrum Velzeke

Deze versie is aangepast voor online gebruik. De originele, vormgegeven versie kan je hier downloaden:   Op zondag 10 november 2019 opende de Provinciale erfgoedsite Archeocentrum Velzeke de nieuwe tentoonstelling ‘Landschap door.grond. Tien jaar archeologisch onderzoek in Zuid-Oost-Vlaanderen’, een realisatie van de Provincie Oost-Vlaanderen, het Archeocentrum Velzeke en SOLVA (het intergemeentelijke Read more…

In de kijker. Drie zones in de Dendervallei tussen Dendermonde en Geraadsbergen als ‘landschappelijk geheel’ beschreven en als ‘landschapsatlasrelict’ vastgesteld

Deze versie is aangepast voor online gebruik. De originele, vormgegeven versie kan je hier downloaden: Dirk Van de Perre  De vernieuwde Inventaris van het onroerend erfgoed De in de titel vermelde gebieden zijn vastgesteld in een ministerieel besluit van minister Matthias Diependaele van 5 mei 2020. Om beter te begrijpen Read more…

De Aalsterse mestpleinen of stortplaatsen en de reacties op de geuroverlast en de eventuele verspreiding van besmettelijke ziekten (circa 1830 – circa 1990)

Deze versie is aangepast voor online gebruik. De originele, vormgegeven versie kan je hier downloaden:   Romain John van de Maele   Na de Tweede Wereldoorlog heeft de snel stijgende massa huishoudelijk en industrieel afval lokale en regionale overheden voor het voldongen feit gesteld dat het storten ecologisch en economisch Read more…